Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-11-01ދެބަހުގެ އަހުލުވެރި، ދިވެހި ކުދިން ވާހަކަދައްކާއިރު މާދަރީބަހުގެ ޤަވާޢިދުގައި، ލަފުޒުތަކުގެ އަޑުތައް ތަރުތީބުކޮށް ބޭނުންކުރާ، އުޞޫލާ ފުށުއަރާގޮތަށް އަޑުތައް ބޭނުންކުރަމުންދޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފުށުއަރާނަމަ، ފުށުއަރަނީ ކޮންގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަޑުތަކަށް ބަދަލުއައުމުގައި ދެވަނަ ބަހަށް އަހުލުވެރިވުން، ކުޅެދޭރޯލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟Hassan, Majida; މާޖިދާ ޙަސަން
2013-11-01ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި މާދަރީބަސް އަށަގަނެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު ބަހުގެ މާހައުލު ތަފާތުވުމުން ކުއްޖާގެ ބަސްކޮށާރަށް އަސަރުކުރެވެ.Asnaan, Ahmed; އަޙްމަދު އަސްނާން
2011-11-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގައި ފަށާތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމުގައި ހެދުން މުހިންމުވާ ސަބަބުތައްMujuthaba, Ahmed; އަޙުމަދު މުޖުތަބާ
2011-11-01ކުދިން ދިވެހި ވެށްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގްރޭޑް 5 ގެ އީ.އެސް މާދަރީބަހުން ކިޔަވައިދިނުން މުހިއްމުހެއްޔެވެ؟Shaahid, Abdulla; ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ
2015-11-01ޢުމުރުން 5 އަހަރުން ދަށުގެ ތުއްތުކުދިންނާ ދެ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ ކުދިންގެ ބަހުގެ ހުނަރަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟Ibrahim, Naadhira; ނާދިރާ އިބްރާހީމް