Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-11-01ދިވެހި ބަހުގައި ނަމުގެ ފަހަތަށް "އެއް" ގުޅުވުމުން އަންނަ މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތައްSaeed, Abdullah
2013-11-01ހައްދުންމަތީ މާވަށުސުކޫލުގައި ޘާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިބަހުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ގަވާއިދު އެގެނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟Rameez, Usman; އުޘްމާން ރަމީޒު
2011-11-01މާލޭގައި، ޡާނަވީ އަދި މަތީޡާނަވީ ގުރޭޑްތަކުގައި ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދު އެނގެނީ ކިހައި މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟Shareef, Moosa; މޫސާ ޝަރީފު
2011-11-01ދިވެހި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނަ ފޮނޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ އަޑުތަކުގެ ތަފާތުތައްZakariyya, Naufa; ނައުފާ ޒަކަރިއްޔާ
2012-11-01ދިވެހި ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުގައި ކަން ނަފީކުރުމުގައިވާ ތަފާތުތައްAdam, Fathmath; ފާޠިމަތު އާދަމް
2011-11-01ރަސްމީ ބަހުރުވައިގައި އުބުފިއްޔަށް ނިމިފައި ހުންނަ ނަމުގެ ލަފުޒުތައް ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވަޔަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އެ ލަފުޒުތަކަށް އަންނަ ފޮނޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟Ahmed, Fathimath; ފާތިމަތު އަހްމަދު
2011-11-01ދިވެހިބަހުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަސްދަރުތައް، [ނިމުނުކަމަށް] ބަދަލުވެގެންދާ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟Saadhaa, Aminath; އާމިނަތު ސަޢާދާ
2009-11-01ވާހަކަދެއްކުމުގައި ނަފީގެ އަކުރުތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟އާދަމް ޙުސައިންފުޅު; Hussainfulhu, Adam
2009-11-01ދިވެހިބަހުގެ އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ "ހުރުން، އިނުން، އޮތުން" މި ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން "ހުރުން" މިލަފުޒު ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ މިންވަރާއި އެކަމުގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބާ؟Rashad, Nazly; ނާޒްލީ ރަޝާދު