Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-01މޭލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ސާނަވީ ދިވެހި މުދައްރިސުންނަށް ދިވެހިބަހުގެ ޤަވައިދު އެނގޭ މިންވަރާއި ކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާޢިދު އެނގޭ މިންވަރާ ގުޅުމެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟އިސްމާޢީލް ޝާނިމް; Shanim, Ismail
2011-11-01މާލޭގެ މަތީ ސާނަވީ ސުކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން، ސުކުން ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްހެއްޔެވެ؟Ahmed, Mohamed Fauzan; މުޙައްމަދު ފައުޒާން އަޙުމަދު
2012-11-01ރައްދުވާކަމާއި ރައްދުނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ދެނެގަތުމުގައި، އޮޅުންއަރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޮޅުންއަރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟Saeeda, Maryam; މަރިޔަމް ސައީދާ
2013-11-01ދިވެހި ބަހުގައި ކަމުުގެ ލަފުޒުތަކުގެ އަޞްލަކީ މަޞްދަރު ހެއްޔެވެ؟Naseem, Iyaz Jadulla; އިޔާޒު ޖާދުﷲ ނަސީމް
2009-11-01ސާނަވީ ދަރިވަރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވާހަކަދެއްކުމުގައި "އިނުން" ބޭނުންކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟Hussain, Rahma; ރަހުމާ ޙޫސައިން