Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10266
Title: ދިވެހި ތާރީޙްގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސްދެއްވީ ކޮން ބޭކަލެއްބާ 2
Other Titles: Dhivehi thaareekh ge therein hoadhun 3 : dhivehiraajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genesdhevvee kon beykalehbaa 2
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ
Luthfee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: 1-Sep-1982
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠްފީ. (1982). ދިވެހި ތާރީޙްގެ ތެރެއިން ހޯދުން 3 : ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ގެނެސްދެއްވީ ކޮން ބޭކަލެއްބާ 2. ފަތްތޫރަ 42. 4(6)، 12-17
Luthfee, M. I. (1982). Dhivehi thaareekh ge therein hoadhun 3 : dhivehiraajje ah islaamee hidhaayathuge alikan genesdhevvee kon beykalehbaa 2. Faiythoora 42. 4(6), 12-17.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;42
Faiythoora;42
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10266
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.