Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10295
Title: ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިގެންދަނީ ހެއްޔެވެ؟
Other Titles: Dhivehin ge ijuthimaai'ee feyraan veedhigen dhanee heyyeve?
Authors: އަޙުމަދު ނާފިޢު
Naafiu, Ahmed
Issue Date: Sep-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: އަޙުމަދު ނާފިޢު. (2012). ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިގެންދަނީ ހެއްޔެވެ؟. ފަތްތޫރަ 390. 9-10.
Naafiu, A. (2012). Dhivehin ge ijuthimaai'ee feyraan veedhigen dhanee heyyeve?. Faiythoora 390. 9-10.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;390
Faiythoora;390
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10295
Appears in Collections:މަޒުމޫނު
Essays


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhiveheen ge ijuthimaaee feyraan veedhigen danee heyyeve!.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.