Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10874
Title: ދިވެހިބަހުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު
Other Titles: Dhivehi bahuge tharubihyyathu qaumah varah muhimmu
Authors: ޒާހިރު, އާދަމް
Zahir, Adam
Issue Date: Mar-2015
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޠުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: ޒާހިރު އ. (2015). ދިވެހިބަހުގެ ތަރުބިއްޔަތު ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 436
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;436
Jamaa'thuge Khabaru;436
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10874
Appears in Collections:މަޒުމޫނު
Essays


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehibahuge.pdfDhivehibahuge tharubihyyathu115.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.