މަސްވެރިކަން
Fisheries P Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-02-13ުފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of marine resource and agriculture
2021މަހަށް ލޮނު އެޅުން-
2021އަންހެނުން މަސް ކެނޑުން-
2021ބޭހޮއްކޮ-
2021Cooking tuna outside the houseދިރާގު; Dhiraagu
1987-12-10EditorialManiku, Maizaan Hassan
2001-12-10މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2000 : ތ.ގުރައިދޫ-
2000-12-10މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2000 : ތ.ގުރައިދޫ-
2000-12-10މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 2000 : ތ.ގުރައިދޫ-
1993-12މަސްވެރިންގެ ހަވީރުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1993-12މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1993-12މަސްވެރިންގެ ދުވަސް : 10 ޑިސެންބަރ 1992މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1992-12މަސްވެރިންގެ ދުވަސް : 10 ޑިސެމްބަރ 1991، މ. މުލި-
1990އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ކުރައްވަވާ މަސްވެރިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން-
1991-12-10މަސްވެރިންގެ ދުވަސް-
2016-10-16ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި މަސްމާރުކޭޓުގައިއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16މުށިމަސް ބޭނުންއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16މަހުން ލެފުންއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
2016-10-16ލާންދާ އެއްލުންއަޙުމަދު ޝަރީފް; Shareef, Ahmed
1-01-01ދޯނިފަހަރު މަސްބާނައިގެން އައިސް މަސްވިއްކުމަށް މަސްމާރުކޭޓަށް މަސްބޭލުންWaheed, Ibrahim
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21