Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13015
Title: ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތުން I އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު
Other Titles: Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives
Keywords: 1 އިނގިރޭސި ރާނީ
Queen of the United Kingdom 1
I ކުއީން އެލިޒަބަތު
Elizabeth Alexandra Mary
ކަޅާއި ހުދު
Black and White
އިނގިރޭސި ސިފައިން
British Military officer
England Military officer
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން
Peoples of Maldives
waving
ސަލާންކުރުން
Helicopters
ހެލިކޮޕްޓަރު
މާލޭ ފަޅުތެރެ
Male' harbour
ޝާހީ ރަސްގެފާނު ސަލާންކުރުން
His excellency King waving
މަރްހޫމް މުޙައްމަދު ސައީދު
Marhoom Mohamed Saeed
S. Gamu gai
ސ. ގަމުގައި
ދޯނި ބަނުން
Boat construction
Progress for Britain
ޤައުމީ ނިޝާން
National emblem
Arriving
ވަޑައިގަތުން
އިގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ސަލާމް ކުރެއްވުން
Greeting with England football team
Greeting with Maldives football team
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ސަލާމް ކުރެއްވުން
hand shake
މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ސައީދު
ސ. ގަމުގައި
In S. Gan
Late Mohamed Saeed
ރިހާކުރު ކެއްކުން
Rihaakuru making
Greater understanding with Britain
ރާއްޖެއާއި، އިގިރޭސިވިލާތުގެ ގުޅުން
Logo
Banner
Issue Date: 2022
Citation: .(ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތުން I އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު). (2022). ނެގީ. http://saruna.mnu.edu.mv/
(Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives). (2022). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13015
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives481.99 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives517.37 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives469.22 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives510.18 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives482.49 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives463.04 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives476.5 kBBMPView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives15.97 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives921.99 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives28.71 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives57.2 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives52.59 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives37.75 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives45.28 kBAdobe PDFView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives40.36 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives44.81 kBJPEGView/Open
4320_84704779769_518464769_1691505_3092278_n.jpg40.09 kBJPEGView/Open
4320_84704784769_518464769_1691506_1728746_n.jpg39.37 kBJPEGView/Open
4320_84704789769_518464769_1691507_6564045_n.jpg41.35 kBJPEGView/Open
4320_84704794769_518464769_1691508_1155138_n.jpg53.15 kBJPEGView/Open
4320_84704799769_518464769_1691509_8201854_n.jpg36.26 kBJPEGView/Open
4320_84704804769_518464769_1691510_4167380_n.jpg32.7 kBJPEGView/Open
4320_84704814769_518464769_1691511_5507973_n.jpg45.8 kBJPEGView/Open
4320_84704819769_518464769_1691512_2532745_n.jpg42.08 kBJPEGView/Open
4320_84704824769_518464769_1691513_362360_n.jpg39.12 kBJPEGView/Open
4320_84704834769_518464769_1691515_7938310_n.jpg33.79 kBJPEGView/Open
4320_84704844769_518464769_1691516_3005753_n.jpg39.99 kBJPEGView/Open
4320_84704849769_518464769_1691517_4182920_n.jpg40.13 kBJPEGView/Open
4320_84704854769_518464769_1691518_3890047_n.jpg60.75 kBJPEGView/Open
4320_84704859769_518464769_1691519_3081888_n.jpg48.8 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg320.67 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg320.69 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg304.91 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg329.89 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg134.01 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg314.71 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg280.67 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg396.17 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg266.48 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg214.06 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg298.56 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg265.98 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg325.78 kBJPEGView/Open
Her Majesty British Queen Elizabeth I's visit in Maldives.jpg221.48 kBJPEGView/Open
saeed-queen.jpg23.91 kBJPEGView/Open
scan0064.jpg422.92 kBJPEGView/Open
scan0065.jpg343.9 kBJPEGView/Open
scan0067.jpg375.1 kBJPEGView/Open
scan0069.jpg308.88 kBJPEGView/Open
scan0073.jpg114.95 kBJPEGView/Open
scan0074.jpg380.37 kBJPEGView/Open
scan0075.jpg118.47 kBJPEGView/Open
scan0077.jpg120.38 kBJPEGView/Open
x 4320_84704894769_518464769_1691526_2572457_n.jpg33.88 kBJPEGView/Open
x 5110_93486179769_518464769_1810461_157768_n.jpg44.2 kBJPEGView/Open
x 30656_396007964769_518464769_3899045_4251704_n.jpg67.1 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.