Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11918
Title: 2200 އަހަރު ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް އައި ސުނާމީއެއް
Other Titles: 2200 aharu kurin Sri Lanka ah ai tsunami eh
Authors: ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Mohamed, Naseema
Issue Date: Dec-2013
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (2013). 2200 އަހަރު ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް އައި ސުނާމީއެއް. ފަތްތޫރަ 405. 6-8
Mohamed. N. (2013). 2200 aharu kurin Sri Lanka ah ai tsunami eh. Faiythoora 405. 6-8.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;405
Faiythoora;405
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11918
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2200 aharu kurin indonasia ah ai tsunami.pdfFaiythoora 4054.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.