Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2463
Title: ބަހުގެ އަދަބު ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތާމެދު
Other Titles: Bahuge adhabu kuriervumuge masaiykathaa medhu
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
Issue Date: 1-Nov-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރްކަޒު
Citation: Sodhiq, A. (2001). Bahuge adhabu kuriervumuge masaiykathaa medhu. Faiythoora 272. 23(6), 14-17.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު. (2001). ބަހުގެ އަދަބު ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތާމެދު. ފަތްތޫރަ 272. 23(6), 14-17
Series/Report no.: Faiythoora;272
ފަތްތޫރަ;272
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2463
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahuge adhabu kurieruvumuge masaiykathaa medhu.pdfFaiythoora 272. 23(6)2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.