Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2878
Title: ޕާޓީ ސިޔާސަތު
Other Titles: Party siyaasathu
Authors: Waheedh, Mohamed
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Keywords: ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ތާރީޙް
ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ
އަތިރީގޭ ޕާޓީ
އަތިރީދޮށިމޭނާގޭ ޕާޓީ
ކަކާގޭ ޕާޓީ
އާއިލީ ވާދަވެރިކަން
މުތަޤައްދިމް ޕާޓީ
ދިވެހި ރައްޔިތުން
އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދީދީ
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ
Maldives
Politics
History of Maldivian politics
Political parties
Athireegey party
Athireedhoshimeynaagey party
Kakaagey party
Muthaqahdhim party
Maldivians
Al-Ameer Mohamed Ameen Didi
Ibrahim Mohamed Didi
Issue Date: 1-Sep-1993
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaarikhah Khidhumaiykura Gaumy Marukazu
Citation: .މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (1993). ޕާޓީ ސިޔާސަތު . ފަތްތޫރަ 174. 15(6), 11-15
Waheedh, M. (1993). Party siyaasathu. Faiythoora 174. 15(6), 11-15.
Series/Report no.: Faiythoora;174
ފަތްތޫރަ;174
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2878
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Party siyaasathu.pdfFaiythoora 174, 15(6)1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.