Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3069
Title: ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިއުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ" - އިވޯން ރިޑްލީ"
Other Titles: "Dhuniyeygaivaa enme bodu isthiumaarakee Americaeve." - Yvonne Ridley
Authors: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު, ޙަސަން
Hassan, Abdullah Farouk
Keywords: ޖޯޖް ބުޝް
ޓޯނީ ބްލެއާރ
ތާލިބާނުން
މުސްލިމުން
އިސްލާމް ދީން
ހުޅަނގުގެ މީޑިއާ
ނިރުބަވެރިން
އިނގިރޭސި ވިލާތް
އިންސާނިއްޔަތު
ހަނގުރާމަ
ޤަތަރު
ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ހާދިސާ
George Bush
Tony Blair
Talibans
Muslims
Islamic religion
Western medias
Terrorists
Humanity
War
Qatar
Incident of September 11
Issue Date: Jul-2015
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީ
Dhivehibahuge Academy
Citation: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން. (2015). ".ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިއުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ". އިވޯން ރިޑްލީ. ފަތްތޫރަ 424. 23- 25
Hassan, A.F. (2015). "Dhuniyeygaivaa enme bodu isthiumaarakee Americaeve." - Yvonne Ridley. Faiythoora 424. 23-25.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;424
Faiythoora;424
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3069
Appears in Collections:ސިޔާސީ ޢިލްމު
Political Science


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhuniyeygaivaa enme bodu isthiumaarakee Americaeve. - Yvonne Ridley. pdfFaiythoora 4241.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.