Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3900
Title: ލޯމާފާނު
Other Titles: Loamaafaanu
Authors: ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Mohamed, Naseema
Keywords: copper plate inscriptions
Isdhoo Loamaafaanu
Dhanbidhoo Loamaafaanu
Gamu Loamaafaanu
އިސްދޫ ލޯމާފާނު
ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު
ގަމު ލޯމާފާނު
ސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ
Sultana Rehendhi Khadeeja
Hahdhunmathee Loamaafaanu
ހައްދުންމަތީ ލޯމާފާނު
ދިވެހިންގެ ބައެއް އާދަކާދަ
އިސްލާމް ދީން
މިސްކިތް ބިނާކުރުން
Converting to Islam
construction of mosques
Names of prophets
ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ރަމަޟާން މަސް
celebrating month of Ramadan
Issue Date: 1-Feb-2003
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ނަސީމާ މުޙައްމަދު . (2003). ލޯމާފާނު. ފަތްތޫރަ 287. 24(11)،18-22
Naseema, M. (2003). Loamaafaanu. Faiythoora 287. 24(11), 18-22.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;287
Faiythoora;287
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3900
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loamaafaanu.pdfFaiythoora 287, 24(11)1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.