Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4015
Title: 1-ދުނިޔޭގެ ލިޔުންތެރިންގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ
Other Titles: Dhuniyeyge liyuntheringe qalamun divehiraajje-1
Authors: މުޙަންމަދު އިބުރާހީމް ލުޠުފީ
Luthufi, Mohamed. Ibrahim
Issue Date: 1-Jun-1992
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidumaikura Qaumee Marukazu
Citation: 5-7 (3)14 . 159 މުޙަންމަދު އިބުރާހީމް ލުޠުފީ (1992). ދުނިޔޭގެ ލިޔުންތެރިންގެ ޤަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ-1 ފަތްތޫރަ
Luthufi, M.I (1992). Dhuniyeyge Liyuntheringe Qalamun Dhivehi Raajje. Faiythoora 159. 14(3) 5-7
Series/Report no.: ފަތްތޫތަ;159
Faiythoora;159
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4015
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhuniyeyge Liyuntheringe Qalamun Dhivehiraajjefaiythoora 159,14(3)6.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.