Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5737
Title: މަސް ބެހުން
Other Titles: Mas behun
Authors: އަލީ މޫސާ ދީދީ
Didi, Ali Moosa
Keywords: ބާނާ ހިފި މަސް
އިންޖީނު ދޯނި
މަސް އަގުކުރުން
މަސް ވިއްކުން
މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަން
އޮޑިވެރިން
ކެޔޮޅު
އެންކެޔޮޅު
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ތެޔޮ
މަސްބެހުމުގެ ހަމަ
Fish catch
Value of fish
Quantity of fish
Distribution of fish
Fishermen
Fishing crew
Fishing vessel
Fishing
Profit
Selling fish
Price of fish
Issue Date: 10-Dec-1982
Publisher: Ministry of Fisheries
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް
Citation: އަލީ މުސާ ދީދީ. (1982). މަސް ބެހުން. ރަސްއައިން 2، 143.
Didi, A. M. (1982). Mas behun. Rasain 2, 143.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5737
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry

މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mas behun.pdf354.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.