Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6222
Title: 1998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބް
Other Titles: 1998 vana aharu Dhivehiraajje ge kudakudhinge dhuvahuge munasabathugai Raeesul Jumhooriyyaa dhehvi khit'aabu
Authors: މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
Abdulqayyoom, Maumoon
Issue Date: May-1998
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majjilis
Citation: މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. (1998). 1998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބް. ފަތްތޫރަ 230. 20(2)، 6-5
Abdul Gayoom, M. (1998). 1998 vana aharu Dhivehiraajje ge kudakudhinge dhuvahuge munasabathugai Raeesul Jumhooriyyaa dhehvi khit'aabu. Faiythoora 230. 20(2), 5-6.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;230
Faiythoora;230
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6222
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1998 vana aharu Dhivehiraajje ge kudakudhinge dhuvahuge munasabathugai Raeesul Jumhooriyyaa dhehvi khit'aabu.pdfFaiythoora 230. 20(2)445.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.