Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSodhiq, Abdulla-
dc.contributor.authorޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް-
dc.date.accessioned2017-11-23T05:22:53Z-
dc.date.available2017-11-23T05:22:53Z-
dc.date.issued1995-04-01-
dc.date.issued1996-03-01-
dc.date.issued1996-06-
dc.identifier.citationSodhiq, A. (1995). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan. Faiythoora, 17(1),15-19.en_US
dc.identifier.citationޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1995). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި، ޅެންވެރިކަން. ފަތްތޫރަ 17(1)، 15-19-
dc.identifier.citationޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1996). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން 2. ފަތްތޫރަ 17(12)، 17-20-
dc.identifier.citationSodhiq, A. (1996). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai, lhenverikan 2. Faiythoora 204. 17(12), 17-20.-
dc.identifier.citationSodhiq, A. (1996). Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan (3). Faiythoora 207. 18(3), 14-21.-
dc.identifier.citation.ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1996). މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން (3). ފަތްތޫރަ 207. 18(3)، 14-21-
dc.identifier.urihttp://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/666-
dc.languageDhivehi-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazuen_US
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު-
dc.publisherދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް-
dc.publisherDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Majlis-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;193-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;193-
dc.relation.ispartofseriesFaiythoora;207-
dc.relation.ispartofseriesފަތްތޫރަ;207-
dc.subjectMaliken_US
dc.subjectLanguageen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectPoetryen_US
dc.subjectLakusadheeb timesen_US
dc.subjectމަލިކުen_US
dc.subjectބަހުރުވަen_US
dc.subjectއަދަބިއްޔާތުen_US
dc.subjectޅެންen_US
dc.subjectލަކްސަދީބު ޓައިމްސްen_US
dc.titleމަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަންen_US
dc.title.alternativeMaliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikanen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai, lhenverikanpdf2.79 MBAdobe PDFView/Open
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan 2.pdfFaiythoora 204, 17(12)4.16 MBAdobe PDFView/Open
Maliku bahuruvaige adhabiyyaathaai lhenverikan (3).pdfFaiythoora 207, 18(3)922.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.