Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6953
Title: ބަދަލުވުމުގެ މަގުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސް
Other Titles: Badhaluvumuge magugai alhugan'dhumenge bas
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Jameel, Mohamed
Keywords: ބަސް
ދިވެހިބަސް
ބަހުގެ ޤަވާއިދު
ބަހުގެ ހަމަ
ބަސް ބަދަލުވުން
Language
Dhivehi Language
Grammar
Linguistic
Language Change
Issue Date: 1-Dec-1981
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ޖަމީލު. (1981). ބަދަލުވުމުގެ މަގުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސް. ފަތްތޫރަ 33. 3(9)، 3-4
Jameel, M. (1981). Badhaluvumuge magugai alhugan'dhumenge bas. Faiythoora 33. 3(9), 3-4
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;33
Faiythoora;33
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6953
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
badhaluvumuge magugai.pdfFaiythoora 33. 3(9)4.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.