Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7117
Title: އައު ޤަރުނަޔަކާ ކުރިމަތި ލާއިރު
Other Titles: Au qarunayakaa kuri mathi laairu
Authors: ޙަބީބާ ހުސައިން ޙަބީބް
Hussain Habeeb, Habeeba
Issue Date:  1
Publisher: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޙަބީބާ ހުސައިން ޙަބީބް. އައު ޤަރުނަޔަކާ ކުރިމަތި ލާއިރު. ފަތްތޫރަ. ޙިޖްރީ 15 ވަނަ ގަރުނުގެ ޙާއްސަ ނަންބަރު، 39-42.
Habeeba, H. H. Au qarunayakaa kuri mathi laairu. Faiythoora. Hijree 15 vana qarunuge h'aasa nambaru, 42-39.
Series/Report no.: Faiythoora; hijree 15 vana qaurunuge h'aasa number
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/7117
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
au qarnakaa kuri mathi laairu.pdfFaiythoora hijree 15 vana qaurunuge h'aasa number1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.