Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/823
Title: އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ ހިތާމައިގައި
Other Titles: Al Usthadh' Mohamed Ibrahim Luthfee dhemiothumuge a'aalamah dhathurukurehvumuge hithaamaigai
Authors: Hameedh, Abdulla
އަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Al' Usthaaz Mohamed Ibrahim Luthfee
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ
Died
ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުން
National Services
ޤައުމީ ޙިދުމަތް
Historical Services
ތާރީޙީ ޙިދުމަތް
Historian
ތާރީޚީ ހޯދުންތެރިއެއް
Historical Research
ތާރީޙީ ދިރާސާ
Biography
އާއްމު ޙިދުމަތުގެ އިނާމު
Issue Date: 1-Mar-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A.(2001). Al Usthadh' Mohamed Ibrahim Luthfee dhemiothumuge a'aalamah dhathurukurehvumuge hithaamaigai. Faithoora, 22(12) 3-4.
އަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2001). އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ ހިތާމައިގައި. ފަތްތޫރަ 22(12)، 3-4
Series/Report no.: Faithoora;264
ފަތްތޫރަ;264
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/823
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264 P 3-4.pdf864.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.