Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9660
Title: ލިޔެކިޔުމުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރެއް
Other Titles: Liyekiyumuge thaareekhah nazareh
Authors: އިޔާޒު ނަސީމް
Naseem, Iyaaz
Issue Date: Jun-2011
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: އިޔާޒު ނަސީމް. (2011). ލިޔެކިޔުމުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރެއް. ފަތްތޫރަ 376. 32-33.
Mohamed, N. (2011). Liyekiyumuge thaareekhah nazareh. Faiythoora 376. 32-33.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;376
Faiythoora;376
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9660
Appears in Collections:މަޒުމޫނު
Essays


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ލިޔެކިޔުމުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރެއް.pdfFaiythoora 376.2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.