Searchހޯދާ

:ހޯދާ
Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 70 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1996-12-01މަސްވެރިކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރަމެވެAdam, Aboobakuru; އަބޫބަކުރު އާދަމް
1994Seasonal and regional variation in livebait utilization in the MaldivesAnderson, R. C.; Saleem, M. R.; އާރް. ސީ. އެންޑާސަން; އެމް. އާރް. ސަލީމް
1980-02ރަށްފުށުގެ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ސާރވޭގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓް : ދިވެހިރާއްޖެ 1979އޯވާރސީސް އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑް; Overseas Education Fund; ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެޖެންސީ; National Planning Agency
1997The Maldivian tuna livebait fishery : status and trendsAnderson, R. Charles; އާރް. ޗާރލްސް އެންޑާރސަން
1983-12-10މަސްވެރިންނަކީ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެޝިޔާމާ ނަސީރު; Naseer, Shiyama
1982-12-10މަސްވެރިކަމާއިމެދު އަޅުގަޑުގެ ހިޔާލުއަޙްމަދު ހަމީދު ފަހުމީ; Fahumee, Ahmed Hameed
1982-12-10މަސްވެރިކަން...އަދި މަހުގެ މާރކެޓްއައްބާސް އަބްދުލް ޤާދިރު; Qadhir, Abbas Abdul
1982-12-10މަސްވެރިކަމާއިމެދުމުޙައްމަދު މަނިކު; Manik, Mohamed
1982-12-10ނ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއްއަބްދުއްރަހީމް އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Raheem
1982-12-10.މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައެވެސައީދު އަލިފުޅު; Alifulhu, Saeed