Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 301 to 320 of 13474 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-07Baa Atoll Biosphere Reserve newsletter 2015 : issue 2-
2015-10Baa Atoll Biosphere Reserve newsletter 2015 : issue 3-
2017-12Back to ibn Battuta’s island : excavations in the Maldives, 2017Haour, Anne; Christie, Annalisa; Jaufar, Shiura; Vigoureux, David
2017-12Balancing technology and teaching in the classroom - how do we do itKrishan, Nihal; ނިހާލް ކްރިޝަން
2019-03Bangladesh - Scaling-Up Renewable Energy Project : Private Capital to meet Renewable Energy Capacityވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
202-04-20Bangladesh : political economy of right to informationAhsan, Syed Khaled; Sadik Hasan, Sadik; Imran, Nadee Naboneeta
2012-05Bangladesh climate change resilience fundވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2019-02-05Bangladesh-Scaling-Up Renewable Energy Projectވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2017Bank of Palestine Strengthens Women-Owned Businesses and the Economy : Evaluation Reportވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2017-12Bank of Palestine Strengthens Women-Owned Businesses and the Economy : Evaluation Reportވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
2015-01-01Baseline analysis of adaptation capacity and climate change vulnerability impacts in the tourism sector: Increasing climate change resilience of Maldives through adaptation in the tourism sectorShareef, Ali; Mohamed, Miruza; Waheed, Ahmed; Khaleel, Zammath; Ali, Ahmed; Laila, Aishath; Riyaza, Fathimath; Asif, Mohamed
2019-06Basic Business Models for Banks Providing Digital Financial Services in Africaވޯރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް; World Bank Group
1986-12-10Basic fisheries statistics 1985ނ.ތ. ޙަސަން ދީދީ; މައިޒާން ޙަސަން މަނިކު; Didi, N. Th. Hassan; Manik, Maizaan Hassan
2003Basic fisheries statistics 2003މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2007Basic fisheries statistics 2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2011Basic fisheries statistics 2011Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2012Basic fisheries statistics 2012Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2008Basic fisheries statistics : Jan - Dec 2008Economic Research and Statistics Services; އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސާރވިސަސް
2010Basic fisheries statistics : Jan - Dec 2009Ministry of Fisheries and Agriculture; މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
1982-12-10Basic fishery information 1981މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް; Ministry of Fisheries