Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 116 to 135 of 6326 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-01-01Baseline analysis of adaptation capacity and climate change vulnerability impacts in the tourism sector: Increasing climate change resilience of Maldives through adaptation in the tourism sectorShareef, Ali; Mohamed, Miruza; Waheed, Ahmed; Khaleel, Zammath; Ali, Ahmed; Laila, Aishath; Riyaza, Fathimath; Asif, Mohamed
1986-12-10Basic fisheries statistics 1985ނ.ތ. ޙަސަން ދީދީ; މައިޒާން ޙަސަން މަނިކު; Didi, N. Th. Hassan; Manik, Maizaan Hassan
2003Basic fisheries statistics 2003މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2007Basic fisheries statistics 2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2011Basic fisheries statistics 2011Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2012Basic fisheries statistics 2012Fisheries Management Agency; ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
2008Basic fisheries statistics : Jan - Dec 2008Economic Research and Statistics Services; އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސާރވިސަސް
2010Basic fisheries statistics : Jan - Dec 2009Ministry of Fisheries and Agriculture; މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
1982-12-10Basic fishery information 1981މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް; Ministry of Fisheries
2011Basic fishery statistics 2010Ministry of Fisheries and Agriculture; މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
2013Basic fishery statistics 2013ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ; Fisheries Management Agency
1992Bay of Bengal programme : reef fish resources survey in the Maldives : phase IIAnderson, R. C.; Waheed, Z.; Rasheed, M.; Arif, A.; އާރ. ސީ. އެންޑަރސަން; ޒެޑް. ވަޙީދު; އެމް. ރަޝީދު; އޭ. އާރިފް
2006-11Beachwatch : managing our beach erosionCambers, Gillian; Henderson, Robbie; Ahmed, Zameela; Shafeeqa, Fathimath; Smith, Jady
2019-03-12Bed capacity increases, monthly fluctuations in arrivals and implicationsShakoor, Ibrahim Athif; އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރް
2003-12-18Benchmark on protecting the rights of migrant worker’s and their familiesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2008Best practice guidelines for teaching environmental studies in Maldivian primary schoolsފާތިމަތު ޝަފީގާ; މަޢުސޫމާ ޖަލީލް; މަރިޔަމް ޝަޒްނާ; Shafeeqa, Fathimath; Jaleel, Musooma; Shazna, Mariyam
2008-11-01Biological and behavioural survey on HIV/AIDS - 2008ދަ ގުލޯބަލް ފަންޑު ސަޕޯޓެޑް ޕޮރޮގުރާމް އިން މޯލްޑިވުސް; The Global Fund Supported Programme in Maldives
2008-11-01Both side of a picture should be viewed!އާދަމް ޒާހިރު; Zahir, Adam
2015-07-01Bulling prevalence and associated factors of bullying among public middle school 6 and 7th grade student in Male’ cityއައިޝަތު ހަސަން; Hassan, Aishath
2015-07BullyingSociety for Health Education; ސޮސައެޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން