Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13652
Title: އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިނާ، ބިނާކުރީ އެހެންމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް އުކި އޮށްގަލުން
Other Titles: Aharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalun
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: 17-Mar-2015
Publisher: ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން
Liyuntheringe Gulhun
Citation: ޙަސަން ޒަހީން. (2015). އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިނާ، ބިނާކުރީ އެހެންމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް އުކި އޮށްގަލުން. ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން https://www.liyuntherin.org/archives/1069
Zaheen, H. (2015). Aharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalun. Liyuntheringe Gulhun. https://www.liyuntherin.org/archives/1069
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/13652
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aharenge kaamiyaabeege binaa, binaakuree ehenmeehun aharennaa dhimaa ah uki oggalun.pdf57 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.