Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/204
Title: ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް
Other Titles: Ruh vakaraai dhan'di fanun dhivehin ge elhigoiy
Authors: AbdulRahman, Adam
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Keywords: Architecture
Buildings
Maldives History
ފަރުމާކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޙް
އިމާރަތް
ގެދޮރުއިމާރަތްކުރުން
Issue Date: 1-Oct-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: AbdulRahman, A. (2009). Ruh vakaraai dhan'di fanun dhivehin ge elhigoiy. Faithoora, 31(7), 43-48.
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން. (2009). ރުއްވަކަރާއި ދަނޑި ފަނުން ދިވެހިން ގެ އެޅިގޮތް. ފަތްތޫރަ 31(7)، 43-48
Series/Report no.: Faithoora;367
ފަތްތޫރަ؛367
Description: ފަތްތޫރަ 366 ވަނަ އަދަދާ ގުޅޭ
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/204
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D

ބިނާވެށި
Architecture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367_pt12-08172017124601.pdf2.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.