Browsing by Author ޙަސަން ޒަހީން

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-01.ހަމަ ހިތަށް އަރައެވެޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2019-03-22ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްހުރެ ބަލިކަށިވީ ކީއްވެ؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-12ހެއްކަކީ ކޮބާ؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-08-23...ހެދުމުގައި ބާހެދި ހާއަޅަން ފަށައިފައިZaheen, Hassan; ޙަސަން ޒަހީން
2015-03ކުރިމަގުގައި ތެލާ ނުލައި އުޅެވިދާނެބާ؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2016-05އަހަރެން މަރުވާނީ ކޮންއިރަކު؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-03-17އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީގެ ބިނާ، ބިނާކުރީ އެހެންމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާއަށް އުކި އޮށްގަލުންޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2017-07އިއްޔެ ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު މިދަނީއެވެ. މާދަމާ...؟؟؟؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-06އުފާވެރި ހިނިތުންވުމަކުން އަނެކުންގެ ހިތްތައް ތިބާއަށް ގަނެވޭޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2012-10-01އެންމެ މިނިވަން ދިދައިގެ ވެސް އެއްކޮޅުވަނީ “ހައްޔަރު” ކުރެވިފައެވެ.ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-02-24އެކަހެރި ރަށެއްގައި ފޮރުވިފައިވާ ތާރީޚީ ޚަޒާނާއެއްޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2016-08އެއީވެސް އިމްތިޙާނުގެ މަގެކޭޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2020-11-01އެއްބިމެއް، އެއްފެނެއް، ނިއުޓްރިޝަން ތަފާތުވަނީ ކީއްވެ!ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2013-04-24!ވަކި މާއްދާއެއް ގޮތުގައި ޤައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭކަށް ނުވޭބާޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-11ވަލީއާ ނުލައި ކައިވެނިކުރެވޭނެތަ؟ޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-09ވަގުތު ތިބާއަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ތިބާ ވަގުތަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހެއެވެޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-05މާޒީން މުސްތަޤުބަލް ކުރަހާނެޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan
2015-07-22...ުމިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ހިނދZaheen, Hassan; ޙަސަން ޒަހީން
2015-04މިއަދު އިންދާ ގަހަކުން މޭވާލިބޭނީ މާދަމާއެވެZaheen, Hassan; ޙަސަން ޒަހީން
2016-02މިއަދު އިރުން ޖެހެމުންދާ ނަލަ ރޯޅިތައް މާދަމާ ހުޅަނގަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެޙަސަން ޒަހީން; Zaheen, Hassan